تبلیغات
معماری - بتن و روشهای قالب بندی
معماری

بتن و روشهای قالب بندی

جمعه 17 شهریور 1391

نوع مطلب :بتن، 

قالب‌بندی :

در ساختمانها و ابنیه بتنی قالبها، كه در حقیقت ظروف موقتی با شكل و فرم مورد نظر برای نگهداری میل‌گردها (آرماتور) و بتن خیس تازه هستند، نقش مهمی به عهده دارند. قالب‌بندی قسمت عمده‌ای از مخارج ساخت و اجرای اسكلت‌های بتنی و اجزای بتنی ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه مصالح، ساخت و اجرای قالبهای بتنی بستگی به شكل قالب و دشواری ساخت آن و نوع مصالح مصرفی دارد. در پاره‌ای از موارد ممكن است قالب‌بندی تا بیش از 75 درصد هزینة یك عضو بتنی را به خود اختصاص دهد.

یك قالب، در عین حال كه باید دارای فرم مورد نظر بوده و از نظر اقتصادی قابل قبول باشد، باید استحكام و ایمنی كافی داشته باشد.

طرح قالبهای بتن كه برای استحكام كافی برای نگهداری بتن داشته و در اثر فشارهای وارده مقاوم باشد و در موقع بتن‌ریزی، از فرم اصلی خارج نشده و به اصطلاح شكم ندهد مسئله‌ایست سازه‌ای. این مسئله، جز در مواردی كه از قالبهای پیش‌ساخته با مشخصات معین استفاده شود، در رابطه با طرح قالبهای دیوار، ستون و یا تاوه‌ها كه از صفحات و یا تخته‌های چوبی ساخته می‌شوند. صادق است پس از طرح و محاسبه بارهای وارده، هر یك از قسمتهای اصلی قالب را ممكن است به عنوان یك تیر تحلیل نموده و حداكثر ممان و برش و خمشی كه ممكن است وجود داشته و پیش آید محاسبه نمود. سپس با محاسبه بارهای كششی و فشارهای وارد بر قطعات تقویتی عمودی و تیرهای نگه‌دارنده خارجی اندازه‌های لازم آنها را محاسبه می‌نمایند.

برای آنكه یك قالب از نظر اقتصادی با صرفه بوده و هزینه‌های مصرفی برای ساخت آن به حداقل برسد باید به نكات زیر توجه نمود:

1ـ مخارج تهیه مصالح و ساخت قالب متناسب با نیازهای مورد مصرف آن باشد.

2ـ مصالح مصرفی برای ساخت قالب با دقت كافی انتخاب و تهیه شود به نحوی كه بین دفعات استفاده از قالب و تداوم فعالیتهای كارگاه از نظر اقتصادی تعادل برقرار باشد. به عبارت دیگر هرچقدر امكان تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب وجود داشته باشد به همان میزان در استحكام آن و انتخاب نوع مصالح مرغوب باید توجه بیشتری مبذول داشت.

3ـ انتخاب روش ساخت و مصالح مناسب و در صورت لزوم پوشش مناسب سطوح داخلی قالب، به نحوی كه امكان دستیابی به نتایج مورد نظر مستقیماً میسر باشد. ترمیم بتن و یا تغییر و اصلاح فرم مورد نظر طرح شده قبلی پس از گرفتن بتن و باز كردن قالبها هم بسیار دشوار و حتی در صورتی كه امكان داشته باشد، به مراتب از پیش‌بینیهای لازم اولیه گرانتر تمام می‌شود.

4‍ـ روش مناسب و وسایل كافی برای حمل، بلند كردن و سوار نمودن قالبها در محل كار انتخاب و پیش‌بینی شده باشد.

5ـ انواع مصالحی كه ممكن است به كار برده شوند، نظیر قالبهای فلزی و یا چوبی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند و هر كدام كه برحسب مورد مناسب‌تر تشخیص داده شد انتخاب شود. قالبهای چوبی معمولاً سبك‌تر و لذا امكان ساخت قطعات بزرگتر و استفاده از آنها بیشتر از قالبهای فلزی نظیرشان است. در عوض قالبهای فلزی را به دفعات بیشتر از قالبهای چوبی می‌توان مصرف نمود.

6ـ طراحی قالب باید به نحوی انجام شود كه در چهارچوب خواسته‌های معماری و سازه‌ای بتوان به تعداد دفعات هر چه بیشتر مصرف كرد و تطبیق و تنظیم آن برای كارهای بعدی تكراری سهل و راحت باشد. تعادل موارد فوق باید طوری باشد كه قبل از شروع قالب‌بندی امكان محاسبه مخارج آن مقدور بوده و از نظر اقتصادی به صرفه و توجیه‌پذیر باشد.

در زیر طرز قالب‌بندی اجزاء مختلف ساختمانهای بتنی شرح داده شده است.

قالب‌بندی دیوارهای بتنی :

الف) روش معمولی :

دو نمونه از قالب‌بندی دیوارهای بتنی به طریق معمولی وجود دارد. قسمت اصلی قالب (سطوحی كه مستقیماً با بتن در تماس است) از صفحات چوبی و یا از تخته‌های چوبی ساخته می‌شود. برای استحكام قالب و جلوگیری از باز شدن آن هنگام بتن‌ریزی و حفظ فاصلة بین دو دیواره قالب بست‌های مخصوصی را به كار می‌برند. برای نصب بستها یا دو عدد چهارتراش، كه به فاصله معینی از هم به صورت افقی قرار می‌گیرند و یا یك چهارتراش به كار می‌برند. در حالت اخیر باید برای عبور میله‌های بستها چهارتراش‌ها را در محلهای لازم سوراخ كرد.

برای جلوگیری از فشار بتن روی مجموعه قالب در هنگام بتن‌ریزی، و همچنین پایداری قالب، تیرهای چوبی كه به آنها دستك گفته می‌شود و یك سر آن بر روی زمین محكم شده و سر دیگر آن را به قالب محكم كرده‌اند، به كار می‌برند. پاره‌ای از انواع مختلف بستها وجود دارند. بستها ممكن است همراه با صفحه فلزی نیرو پخش‌كن، نظیر واشر باشند به طوری كه بتوان فاصلة دو دیواره قالب را تا موقع بتن‌ریزی به اندازه لازم حفظ كرد. به طور كلی بستها ممكن است شامل یك میله ساده‌ای كه دو سر آن و یا گاهی فقط یك سر آن، پیچ شده است باشد كه در این صورت یا میله را پس از بتن‌ریزی در بتن گذاشته و پس از باز كردن قالب قسمتهای اضافی كه بیرون مانده است را قطع می‌كنند و یا پس از گرفتن بتن و قبل از سخت شدن آن را بیرون می‌كشند و یا به صورت دو پوسته‌ای است كه امكان جدا كردن میله از داخل پوسته وجود دارد.

در قالب‌بندی گوشه‌ها و پایه‌ها باید دقت كافی مبذول داشت و با پشت‌بندهای اضافی آنها را تقویت كرد.

ب) روش بالارو :

از جمله محسنات این روش قالب‌بندی كه برای دیوارهای نسبتاً بلند استفاده می‌شود تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب و سرعت عمل بیشتر آن است. در اولین دفعه استفاده از قالب دو دیواره قالب با تكیه به پاخور بتنی (رامكا) به صورت معكوس قرار می‌گیرد. پس از ریختن بتن و سخت شدن آن، قسمتهای داخلی قالب را تا حد نهایی بتن ریخته شده بالا می‌برند و پس از محكم كردن آن قسمت دوم دیوار را بتن ریزی می‌كنند. پس از سخت شدن بتن، قالب را باز كرده و نظیر دفعه اول عمل می‌كنند. عمل قالب‌بندی و بتن‌ریزی را به همین ترتیب تا انتهای كار و اتمام بتن‌ریزی دیوار ادامه می‌دهند.

 ج) روش لغزنده :

در این روش قالب را به صورت پیوسته و پس از هر مرتبه بتن‌ریزی به كمك جكهای هیدرولیكی و در حالی كه دو جداره قالب به بتن ریخته شده قبلی چسبیده است به سمت بالا می‌كشند. این روش برای ساختن سازه‌هایی نظیر منابع آب، هسته مركزی ساختمانهای چند طبقه و یا سیلوها روش مناسبی است.

از آنجایی كه روش لغزنده به صورت پیوسته انجام می‌شود برای استفاده هر چه بهتر و اقتصادی‌تر از قالب و جلوگیری از وقفه كار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و آماده كردن وسایل و امكانات لازم نظیر، تعیین ساعات كار كارگران در مراحل مختلف، فراهم كردن نور مصنوعی كافی برای كار در شب و تهیه و حمل و ریختن به موقع بتن دارد.

فرم معماری و طرح سازه‌ای كه قرار است با استفاده از قالبهای لغزنده بتن‌ریزی كرد باید مناسب برای این سیستم قالب‌بندی باشد. معمولاً نكته اصلی در این مورد یكنواختی ضخامت دیوار با حداقل حفره‌ها و سوراخ در بدنه آن با ارتفاعی حداقل برابر 20 متر است.

قسمتهای اصلی یك قالب لغزنده عبارتند از:

دیواره‌های قالب :

دیواره‌های قالب باید به اندازه كافی محكم و مقاوم باشند. جنس این دیواره‌ها ممكن است چوبی و یا فلزی باشند. قالبهای فلزی به مراتب سنگین‌تر از قالبهای چوبی‌اند ولی در عوض استحكام بیشتری داشته و تعداد دفعات استفاده از آنها بیشتر است. تعمیرات و یا تغییرات احتمالی قالبهای فلزی نیز نسبت به قالبهای چوبی دشوارتر است در عوض تمیز كردن آنها آسانتر و نمای بتن پس از باز كردن قالب صاف‌تر است.

طوقه‌ها :

این طوقه‌ها برای نگهداری سكوی كار و انتقال آن و همچنین نگهداری و تحمل وزن قالب و كابل جك در نظر گرفته می‌شوند. طوقه‌ها معمولاً فلزی و به صورت پروفیلهایی مناسب طرح و در نظر گرفته می‌شوند.

سكوی كار :

معمولاً سه سطح كار در نظر می‌گیرند. یكی كه بالاتر از طوقه‌ها و در ارتفاعی در حدود دو متر و بالاتر از انتهای دیوار قرار گرفته و برای استفاده از بستهای فلزی ثابت‌كننده به كار می‌روند. دیگری سكویی است كه در بالای كف و هم‌تراز بالای قالب قرار می‌گیرد و برای قرار دادن ظرف بتن و انبار كردن مصالح و وسایل تراز كردن و همچنین وسایل كنترل جك مورد استفاده قرار می‌گیرد و بالاخره سومین سكو به صورت چوب‌بست آویزان و یا یكسره كه معمولاً در دو طرف دیوار قرار گرفته و برای دسترسی به نمای قسمتی از دیوار، كه به تازگی قالب آن را باز كرده و ترمیم احتمالی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جكهای هیدرولیكی :

جكهای هیدرولیكی مورد استفاده معمولاً با ظرفیت خود، نظیر جكهای سه تنی و یا شش تنی مشخص می‌شوند.

قالب‌بندی ستونها  :

دیواره‌های قالب ستونها نظیر قالب دیوار است. پشت‌بندها معمولاً از چهارتراشهایی با مقطع مربع و به اندازه لزوم و به فواصل معین و مساوی هم ساخته شده و به كمك بستهای فلزی و گوه‌ها محكم می‌شوند. با توجه به زیادی تعداد ستونها، به خصوص در ساختمانهای بزرگ، قالب ستونها را می‌توان به دفعات نسبتاً زیادی مورد استفاده قرار داد. به همین علت باید در طراحی و ساخت آنها دقت كافی به كار بست تا ضمن استحكام كافی، باز و بسته كردن آنها ساده و عملی باشد.

قالب ستونهای گرد به صورت لوله‌هایی با قطر مشخص و از جنس فایبرگلاسهای مسلح شده و یا از اجناسی نظیر آن ، كه ضمن استحكام كافی نسبتاً سبك باشد، انتخاب می‌كنند. قالبهای ستونهای گرد را گاهی از چوب نیز می‌سازند. در این حالت عرض صفحات چوبی را به مراتب كمتر از حالت قالبهای ستونهای چند ضلعی در نظر می‌گیرند.

امروزه در ایران، به علت كمبود و گرانی چوب، ساختن و استفاده از قالبهای فلزی برای ستونهای بتنی رایج شده است. این قالب كه به دفعات نسبتاً زیادی می‌توان به كار برد و از ورق‌های فلزی با پشت‌بندهایی از نبشی ساخته می‌شوند وزن نسبتاً زیادی داشته و جابجایی آنها دشوارتر از قالبهای چوبی نظیرشان است.

نكات عمومی در ساختن قالبها :

در ساختن قالب اجزاء مختلف بتنی نكات زیر را باید رعایت كرد:

1ـ صفحات و اندازه قالبها باید به اندازه كافی به هم چسبیده و متصل شوند تا از خارج شدن شیره بتن، كه باعث ایجاد حفره‌هایی در سطح بتن می‌شود، كرموشدن بتن، جلوگیری گردد.

2ـ قبل از بتن‌ریزی قالبها را باید در كلیه جهات عمودی و افقی، كنترل نمود و از استحكام پشت‌بندها، دستكها و تیرهای نگهدارنده قالب مطمئن گردید.

3ـ در موقع بتن‌ریزی قالبها را باید پیوسته كنترل كرد و در صورت لزوم آنها را تنظیم و یا تقویت كرد.

4ـ قبل از بتن‌ریزی كلیه قسمتهای داخلی قالب را باید كنترل نمود و آن را از هر گونه اشیاء اضافی، نظیر خرده‌های چوب پاك كرد.

5ـ اگر ارتفاع بتن‌ریزی بیش از 5/1 متر باشد باید از وسائلی نظیر ناودانهای فلزی و یا لوله‌های لاستیكی استفاده كرد تا از جدا شدن دانه‌های شن و ماسه و دوغاب سیمان از هم جلوگیری شود.

6ـ در موقع ویبره كردن بتن باید انتهای ویبراتور تا حد پایین بتن پایین برد و حتی بتن ریخته شده قبلی را تا حداكثر 20 سانتیمتر ویبره كرد. باید توجه داشت كه ویبره كردن بتن ریخته شده قبلی، بخصوص اگر بتن نسبتاً سخت شده باشد، ممكن است باعث باز شدن و شكستگی قالب، به خصوص در مورد دیوارها و بتنها شود. یادآوری می‌شود كه ویبره كردن بتن ریخته شده قبلی در صورتی كه بتن به حالت پلاستیكی درآید برای بتن ضرری نخواهد داشت.

7ـ موقعی كه بتن‌ریزی با پمپ و از ته قالب انجام می‌شود باید توجه داشت كه پر كردن قالب از بتن با سرعت زیاد صورت گیرد تا از سخت شدن آن قبل از پر شدن قالب جلوگیری شود. در صورتی كه قدرت پمپ و میزان بتن‌ریزی به اندازه‌ای كم باشد كه بتن شروع به گرفتن كند فشار زیادی به سطوح داخلی قالب وارد آمده و ممكن است باعث باز شدن و یا شكستگی می شود.
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:48 ق.ظ

Appreciate it. Numerous information!

cialis sale online rezeptfrei cialis apotheke enter site 20 mg cialis cost cialis pills boards cialis for bph cialis farmacias guadalajara buy cialis online legal buy cialis online cheapest we like it cialis price cialis online holland
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:24 ق.ظ

You said it very well.!
cialis free trial cialis free trial cialis 30 day trial coupon cialis cuantos mg hay buy cialis sample pack tarif cialis france buy generic cialis cialis online deutschland get cheap cialis 5 mg cialis coupon printable
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Helpful postings. Kudos.
cialis 20 mg best price cialis diario compra generico cialis mexico generic cialis tadalafil click here take cialis cialis online holland cialis soft tabs for sale online prescriptions cialis cialis australian price
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:04 ق.ظ

You actually reported this really well!
cialis uk next day cialis tadalafil online cialis e hiv cialis alternative 40 mg cialis what if i take generic for cialis prices for cialis 50mg cialis official site cialis cipla best buy only here cialis pills
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 02:07 ب.ظ

Many thanks, Quite a lot of write ups!

side effects for cialis price cialis best order cialis from india cialis price in bangalore cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis cialis generique 5 mg tadalafil cialis rckenschmerzen tadalafil generic
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:40 ق.ظ

Great postings. Regards.
precios cialis peru cialis qualitat cialis super acti india cialis 100mg cost cialis flussig tadalafil generic cialis taglich click here to buy cialis brand cialis generic opinioni cialis generico
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 01:37 ب.ظ

Kudos. A good amount of information.

cialis 20mg callus cialis cuantos mg hay click now buy cialis brand buy cialis online nz trusted tabled cialis softabs cialis flussig viagra cialis levitra cialis for sale in europa when can i take another cialis
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 02:21 ق.ظ

Superb forum posts. With thanks.
cialis kaufen wo cialis uk next day generic cialis pill online cialis flussig cialis generico online cialis online holland buy name brand cialis on line cialis tablets australia order cialis from india cialis 5 mg para diabeticos
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 01:31 ب.ظ

Thanks, An abundance of information!

cialis mit grapefruitsaft comprar cialis navarr buy cialis online buy generic cialis buy cialis sample pack get cheap cialis cialis generic cialis online deutschland cialis bula cialis 5 mg effetti collateral
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:08 ق.ظ

You revealed this perfectly!
wow look it cialis mexico can i take cialis and ecstasy cialis online cialis australia org cialis sale online cialis prezzo in linea basso cialis generico in farmacia cialis side effects dangers cialis name brand cheap how does cialis work
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Amazing a good deal of helpful data.
discount cialis we like it cialis soft gel wow look it cialis mexico cialis lowest price cialis coupons cialis 10mg prix pharmaci achat cialis en europe best generic drugs cialis no prescription cialis cheap order generic cialis online
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 01:41 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
cialis daily reviews generic cialis in vietnam tadalafil cialis canadian drugs buy cheap cialis in uk cialis y deporte cialis e hiv tadalafil tablets prescription doctor cialis wow look it cialis mexico
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:22 ب.ظ

You stated that adequately!
cialis lilly tadalafi cialis diario compra buying brand cialis online link for you cialis price india cialis 100mg cost click now cialis from canada generic cialis with dapoxetine cialis generico achat cialis en itali where cheapest cialis
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 02:35 ق.ظ

Amazing a lot of useful advice!
cialis 20 mg best price viagra cialis levitra cialis super acti cialis super kamagra cialis 5 mg buy tadalafil where cheapest cialis tarif cialis france online cialis female cialis no prescription
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:15 ب.ظ

Cheers, Very good stuff.
cialis rckenschmerzen cialis et insomni tadalafil 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg prix de cialis cialis side effects dangers cialis flussig wow cialis 20 india cialis 100mg cost
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:08 ق.ظ

You actually reported it superbly.
buy cialis uk no prescription tadalafil generic buy cialis online cheapest cialis pills boards cialis 20mg cialis side effects dangers cialis professional from usa cialis tablets cialis tablets australia pastillas cialis y alcoho
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:37 ب.ظ

Thank you. Lots of postings.

cialis cuantos mg hay cialis 20mg preis cf acheter du cialis a geneve cialis en mexico precio buy cialis cialis coupons cialis kaufen wo overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cialis 5mg
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:39 ق.ظ

You actually suggested this effectively.
cialis manufacturer coupon non 5 mg cialis generici cuanto cuesta cialis yaho price cialis wal mart pharmacy import cialis cialis taglich side effects for cialis safe dosage for cialis buy cialis online legal tadalafil 10 mg
levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:45 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
levitra 10 mg prezzo buy levitra generic cheap 20mg levitra buy levitra online levitra online levitra 20 mg generic levitra vardenafil buy levitra levitra prices
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 08:50 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis price in bangalore only best offers cialis use cialis cuantos mg hay prezzo di cialis in bulgaria cialis generika in deutschland kaufen free generic cialis cialis kaufen cialis reviews generic cialis with dapoxetine buy cialis cheap 10 mg
buy cialis uk
یکشنبه 8 مهر 1397 05:23 ق.ظ

Amazing write ups, Appreciate it!
wow cialis 20 cialis mit grapefruitsaft click here to buy cialis cialis purchasing no prescription cialis cheap canada discount drugs cialis we recommend cialis best buy look here cialis order on line cialis generico milano no prescription cialis cheap
Cialis canada
شنبه 7 مهر 1397 03:34 ق.ظ

Many thanks! Numerous content!

cialis side effects dangers click here cialis daily uk cialis patent expiration venta de cialis canada cialis australia org cialis tadalafil online cialis lilly tadalafi cialis cost where to buy cialis in ontario buy cialis cheap 10 mg
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 07:06 ب.ظ

You made your stand quite effectively..
buy viagra usa trusted pharmacy canada drugstore online shopping canada online pharmacies surrey canada viagra most reliable canadian pharmacies canada online pharmacies surrey canada medication pharmacy canada medications buy pharmacy
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:31 ب.ظ

Kudos! Fantastic stuff.
preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis compare prices cialis uk india cialis 100mg cost weblink price cialis cialis for sale south africa cialis usa cost how to buy cialis online usa buying brand cialis online tadalafil
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:23 ق.ظ

This is nicely put! .
we like it cialis price purchasing cialis on the internet cialis 5 effetti collaterali cialis vs viagra prix cialis once a da cialis y deporte cialis 100 mg 30 tablet cialis alternative purchase once a day cialis cialis tadalafil
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:09 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous tips.

trust pharmacy canada canada drugs online canada pharmaceuticals online canadian pharmacys canadian pharcharmy online buy vistagra usa buy viagra 25mg canadian drugs online pharmacies mexico drugs for sale on internet
viagra online pharmacy uk
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:26 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of forum posts!

buy viagra with prescription online where can i buy generic viagra online buy prescription viagra buy female viagra online buy generic viagra online safely order viagra no prescription cheapest viagra online pharmacy how to get viagra cheap viagra online pharmacy levitra where can i buy viagra without
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:34 ق.ظ

Reliable facts. Thanks!
buy cialis uk no prescription cialis tablets australia wow cialis tadalafil 100mg only now cialis 20 mg generico cialis mexico canada discount drugs cialis buying cialis in colombia cialis patentablauf in deutschland cialis canada acheter cialis kamagra
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:56 ب.ظ

Fantastic material. Thanks a lot!
prices for cialis 50mg walgreens price for cialis cialis pills price each cialis purchasing wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online cheapest rezeptfrei cialis apotheke cialis price thailand where to buy cialis in ontario cialis billig
viabiovit.com/buy-viagra-overnight-shipping.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:01 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
online viagra cheap viagra uk where buy viagra find viagra online cheapest place to buy viagra how to buy viagra online safely where to buy real viagra online online pharmacy sildenafil buy viagra uk no prescription cheap generic viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  بهترین تکنیک در راندو کدام است؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها