تبلیغات
معماری - فضا درمعماری
معماری

فضا درمعماری

شنبه 6 آبان 1391

نوع مطلب :فضا درمعماری، 

شباهتهای محسوس


فضا


فضا چیست ؟

درشعر و معماری چه تعریفی دارد ؟

چه روابطی را می توان بین فضای شعر و معماری بر قرار نمود ؟


پیش در آمد :

تعریف ما از فضا چیست ؟ آیا فضا جایی نیست که در آن زندگی می کنیم یا جایی که در خیال خود می پرورانیم ؟

فضا خیال و خیال فضا است . هر چیزی که انسان به آن فکر می کند و یا در خیال خود می پروراند دارای فضایی است . فضا وجود مادی ندارد ولی این قابلیت را دارد که در وجود خود عناصری مادی و یا معنوی را جای دهد . انسان تنها زمانی قادر است حالتی خاص، مثلاً ناراحتی یا خوشحالی را به فردی دیگر منتقل نماید که فضایی غمگین یا شاد ایجاد کرده باشد و این فضا نیز توسط دیگران قابل درک باشد .

باید نکته ای را در اینجا ذکر نمود : « فضا جایی نیست که اشیاء در آن حضور پیدا می کنند بلکه وسیله ای است که به واسطۀ ذات خود زمینه حضور اشیاء را در خود فراهم می سازد . » برای درک این مفهوم کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که فضا عنصری غیر مادی است ولی دارای ذاتی خاص ، که می تواند اشیاء را در خود جای دهد . یا می توان به این صورت گفت که این اشیاء نیستند که فضایی را شکل می دهند ، بلکه این ذات فضاست که اشیائی خاص را در خود جای می دهد و به آنها شکل و شمایلی خاص می بخشد .

حال می خواهیم از تعاریف و توضیحات فوق استفاده نماییم و به تعریفی از فضا در شعر و معماری برسیم تا بتوانیم از پس آن شباهتها و تفاوتهای این دو را بررسی کنیم .

 شعر و فضای آن :

در پیش در آمد این گفتار ذکر کردیم می توان فضا رابه عنوان وسیله ای در نظر گرفت تا انسانها از طریق آن عواطف ، احساسات ، تفکرات و ا ندیشه های خود را به دیگران منتقل نمایند . تا انسانی نتواند فضای ذهن خود را که در قالب تفکر یا احساسی خاص به وجود آمده است به تصویر بکشد هیچ فرد دیگری نمی تواند آن را درک نماید . تمامی هنرها وجود خود را از طریق ایجاد فضا به دست آورده اند . فضایی که هنرمندی با نگرشی خاص نسبت به دنیای پیرامون خود آن را خلق کرده است .

شاعر کیست و شعر چیست ؟ شاعر هم فردی مثل سایر انسانهاست . او در زندگی خود به نگرشی خاص می رسد . او می خواهد سایرین را از این نگرش آگاه کند بنابران نیاز دارد تا فضایی را ایجاد نماید .

شعر ، فضای اوست . و شعر در خود کلماتی منظوم ، دارای وزن و ریتم را جای داده است .

****

فرو داشت دست از کمربند اوی

تهمتن چنان خیره مانده بدوی

دو شیر اوژن از جنگ سیر آمدند

تبه گشته و خسته و دیر آمدند

دگر باره سهراب گرز گران

ز زین برکشید بیفشرد ران

بزد گرز و آورد کتفش به درد

بپیچید و درد از دلیری بخورد

بخندید سهراب گفت ای سوار

بزخم دلیران نهی پایدار

****

شعری که در بالا آورده شد گوشه ای از نبرد رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی بود . هدف فردوسی ایجاد فضایی بوده که نحوۀ نبرد این دو را به تصویر بکشد . فضایی که او در خیالش به آن شکل داده به گونه ای بسیار زیبا در شعرش به تصویر در آمده است . کلمات در شعر او به واسطه فضایی که در ذهن او بوده است به این شکل آمده اند . و این دقیقاً همان نکته ای است که در پیش درآمد این گفتار ذکر کردیم . این کلمات نیستند که فضای شعر فردوسی را بوجود آورده اند بلکه این فضای شعر اوست که کلماتی اینچنین را طلب می کند .

تمامی شعرا شعر می گویند و نگرش خاص خود را از طریق فضای شعر خود به دیگران منتقل می نمایند . و چون انسانها دارای قالبهای فکری مختلف می باشند هر کدام نگرشی خاص به خود را دارند . نتیجۀ این امر ایجاد زبانهای گوناگون در شعر است که هر کدام تنها مختص به یک فرد می باشد و به راحتی می توان آنها را از هم تمیز داد.

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

****

بشنو از نی چون حکایت می کند

و ز جدایی ها شکایت می کند

****

الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکلها

****

اهل کاشانم .

روزگارم بد نیست .

تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی .

****

در مورد شعر هر شاعر می توان گفت ، فضایی خاص به خود را برای مخاطب پدید می آورد . فضایی که زمینه بروزش را در ذهن مخاطب و به شکل خیالی در خاطر وی به دست می آورد . در اصل فضای شاعر به شکل خیال برای مخاطب قابل درک است و مخاطب نمی تواند آن را به صورت بصری درک کند .

البته درک فضای مورد نظر تمامی شعرا به راحتی برای تمامی افراد میسر نیست . زیرا همانطور که ذکر شد فضای شاعر به شکل خیال در ذهن مخاطب بروز می کند . و مخاطبی که شعری را می خواند دارای سطحی خاص از اطلاعات و دانش می باشد ، در اینجا این احتمال وجود دارد خیال وارد شده در مخاطب سطحی یا عمقی باشد ، که در هر صورت ممکن است با فضای مورد نظر شاعر در شعرش تفاوت داشته باشد .

****

آنکس که به دست جام دارد

سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات از او یافت

در میکده جو که جام دارد

****


 فضا در معماری :

فضای معماری نیز به وجود آمده است ؛ تا علایقی خاص ، احساساتی ناب و تفکری برتر را به تصویر بکشد . فضای معماری فضایی کالبدی است که به صورت بصری قابل درک می باشد . گرچه همیشه این امکان وجود دارد یا شاید هدف برخی از فضاها در معماری اینچنین بوده است ؛ که فکر را به سویی خاص و به فضای خیالی دیگری معطوف نمایند . نظیر آنچه که در باغ ایرانی مشاهده می کنیم که هدف آن فرار از فشارها و روزمرگیها و سوق دادن فرد به سوی زیبایی های طبیعت و در نهایت به تصویر کشیدن بهشت بوده است .

معماری یعنی خلق و ساماندهی فضاها ، فضاهایی که ممکن است هر کدام القا کننده حالتی خاص در مخاطب خود باشند . منتهی مسئله ای که در مورد درک از فضاهای معماری مهم می نماید این نکته می باشد که بیشترین درک از فضای معماری به وسیله چشم صورت می گیرد البته نقش سایر حواس هم در درک برخی از فضاها اهمیت دارد .

معمار یک بنا ایده ای خاص را در سر می پروراند و برای اینکه بتواند این ایده را به تصویر بکشد نیاز به خلق فضا دارد . و این فضای اوست که تعیین می کند کدام دیوار از چه نوع مصالحی و به چه رنگی در کجای فضای او ظاهر شود . شاید خیلی از مردم به غلط این برداشت را داشته باشند فضای معماری را دیوار ها ، ستونها و سقفهایی که محصورش کرده اند به وجود آورده است . در صورتی که این برداشت نسبت به فضای معماری کاملاً غلط می باشد چون همانطور که در پیش درآمد ذکر شد این ماهیت فضاست که تعیین می کند کدامین عنصر در کجا قرار گیرد .

معمار می خواهد فضایی خاص را با هدفی خاص خلق کند ؛ مثلا در مساجد ، او فضایی را شکل می دهد که احساس تقدس ، توحید و هرآنچه که انسان را به خالق خود نزدیک تر می کند در ذهن مخاطب رسوخ کند . نظیر مسجد شیخ لطف الله درمیدان نقش جهان اصفهان که حتی فردی مسیحی نیز آنجا احساس تقدس و سبکی روح می کند و این امر به دلیل فضای خاص خلق شده در آن مسجد است .

آنچه که می توان در مورد فضای معماری به اختصار بیان نمود به شرح زیر می باشد :

- فضای معماری فضایی کالبدی است و از طریق بصری درک می شود

- فضای معماری هدفی خاص را دنبال می کند که القاء هدف آن در تمام افراد جامعه و در سطوح فکری مختلف تقریباً یکسان می باشد . ( نظیر مسجد شیخ لطف الله )- فضای معماری فضایی است که در دل خود عناصری مادی را جای داده است .

- فضای معماری دارای روح است و در ذهن انسان رسوخ می کند و خیالاتی خاص را پدید می آورد .


 دیباچه :

فرازهای پیشین گوشه ای بود از آنچه که شعر و معماری خود را به وسیله آن معرفی می نمایند و آن چیزی جز فضا نیست ؛ چون همانطور که ذکر شد هر تفکر ، خیال و اندیشه ای برای اینکه خود را معرفی نماید نیاز به خلق فضا دارد و این اولین تشابه معماری و شعر است . البته فضایی که شعر خلق می کند با فضای معماری تفاوت دارد زیرا فضای معماری فضایی مادی است و لی فضای شعر فضایی معنوی می باشد که در خیال شکل می گیرد .

فضای شعر تنها زمانی قابل درک است که فردی شعری را بخواند و این امر به فرد بستگی دارد ، یعنی فرد آزاد است که شعری را بخواند یا نخواند . ولی همین فرد هنگامی که از خیابان یا کوچه ای عبور می کند بناهای مختلفی را می بیند ؛ که هریک باهم و در تقابل بایکدیگر نیز فضاهایی را ایجاد نموده اند . در اصل فرد خواسته یا ناخواسته ناچار به درک فضاهایی است که توسط معماران به وجود آمده است . و لی در مورد شعر این طور نیست او تنها زمانی فضای یک شاعر را درک می کند که خود بخواهد و اشعار او را بخواند .

شعری که شاعر می گوید ممکن است دو پهلو باشد و معانی مختلفی از آن درک شود . این مسئله مستقیماً به سطح فکری و اندیشه ای مخاطب مربوط می شود که در سطح آگاهیهای خود چه برداشتی از شعر شاعری خاص دارد . ولی در معماری به این شکل نیست درک از فضاها در غالب موارد بین تمامی سطوح فکری و اندیشه ای فقط یکی می باشد . نظیر احساس سبکی که در مسجد شیخ لطف الله برای هر ناظری پیش می آید .

آنچه که در این گفتار ذکر شد هدفی خاص را دنبال می کند . حال که ما می دانیم تمامی هنرها و از آن میان شعر و معماری وجود خود را مدیون خلق و درک فضا هستند ؛ و خلق و درک هر فصا نیازمند ابزارهایی خاص به خود است بنابراین گفتار های بعدی حول رابطه ها و تشابهات ادبیات و معماری در این زمینه خواهد بود


diätpillen test 2018
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:33 ب.ظ
Every weekend i used to visit this web page, for the reason that
i wish for enjoyment, for the reason that this this site conations in fact pleasant funny stuff too.
povećati penis
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:06 ب.ظ
We stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well
check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to checking out your web page yet again.
بهزاد
سه شنبه 15 آبان 1397 09:48 ق.ظ
عالیه وبلاگ
مفید و کاربردی
integratori per far crescere i capelli
جمعه 4 آبان 1397 07:24 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that make the largest changes.
Thanks a lot for sharing!
como almentar o penes
یکشنبه 29 مهر 1397 10:03 ب.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of
volunteers and starting a new initiative in a community in the same
niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!
loan with bad credit
یکشنبه 29 مهر 1397 05:59 ب.ظ
Hi there, I want to subscribe for this web site to obtain newest updates, therefore where can i do it please
help out.
ez payday loans
پنجشنبه 26 مهر 1397 03:07 ب.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It actually was once a enjoyment account it.
Glance complicated to more introduced agreeable from
you! However, how can we be in contact?
health and beauty affiliate programs
سه شنبه 24 مهر 1397 08:37 ق.ظ
Highly energetic article, I liked that a lot. Will there be a part 2?
China Jerseys
یکشنبه 22 مهر 1397 04:33 ب.ظ
Payton has worked with Brees since they joined New Orleans together in 2006. So the coach said he didn't need to see much of Brees in exhibition games to know his quarterback was ready.
China Jerseys http://www.outletjerseys.us.com/
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:43 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic vardenafil buy levitra 20 mg levitra 20 mg levitra online vardenafil levitra generic vardenafil 20mg levitra 20mg
tabletten zum abnehmen im test
دوشنبه 16 مهر 1397 05:59 ق.ظ
Very rapidly this web page will be famous among all blogging and site-building viewers,
due to it's fastidious content
abnehmen mit tabletten
پنجشنبه 12 مهر 1397 01:29 ق.ظ
Yes! Finally something about immigrated.
Cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 10:40 ق.ظ

Terrific posts. Cheers!
precios cialis peru cialis daily achat cialis en europe cialis flussig ou acheter du cialis pas cher cialis daily reviews cialis super kamagra generic cialis tadalafil cialis daily dose generic warnings for cialis
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 8 مهر 1397 06:30 ق.ظ

You said it nicely..
buy cialis online buying cialis in colombia cialis 5mg viagra cialis levitra can i take cialis and ecstasy cialis 100mg suppliers canadian cialis are there generic cialis low cost cialis 20mg sublingual cialis online
buy tadalafil pills
شنبه 7 مهر 1397 05:36 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis generico online cialis rezeptfrei sterreich cialis 30 day trial coupon cheap cialis generic cialis at the pharmacy cialis super kamagra cialis generic availability generic cialis low dose cialis blood pressure cialis for sale
drugstore online shopping
شنبه 31 شهریور 1397 08:15 ب.ظ

Awesome info. With thanks!
the best canadian online pharmacies canadian pharmacy king drugstore online india how safe are canadian online pharmacies canadianpharmacy canadian pharmacy viagra brand buy viagra 25mg canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacies without an rx canada pharmaceuticals online
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

Many thanks, I like this!
cialis kaufen link for you cialis price tadalafilo cialis rezeptfrei we recommend cheapest cialis we like it cialis soft gel viagra cialis levitra cialis flussig we use it cialis online store cialis kaufen bankberweisung
http://viagraky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:28 ب.ظ

Beneficial tips. Cheers.
cialis herbs cialis 100mg suppliers tadalafil 20mg cialis 05 cialis for daily use i recommend cialis generico look here cialis cheap canada cialis 5 mg effetti collateral buying cialis in colombia estudios de cialis genricos
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:39 ق.ظ

Fantastic knowledge. Many thanks.
cialis price thailand we use it cialis online store cialis e hiv cialis generico milano 40 mg cialis what if i take tesco price cialis generic cialis 20mg uk generico cialis mexico callus cialis dose 30mg
canada pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

Amazing a lot of superb tips.
good canadian online pharmacies pharmacy rx from canada online pharmacies india canadianpharmacyusa24h canadian pharmacies online prescriptions pharmacy buy vistagra usa canada medication prices trust pharmacy canada
http://cialissv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:26 ق.ظ

Nicely voiced indeed. !
price cialis best cialis 10mg prix pharmaci deutschland cialis online prix cialis once a da cialis canadian drugs cialis 20mg preis cf cialis online deutschland cialis pills price each generic cialis review uk cialis generico en mexico
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:30 ب.ظ

Many thanks. Quite a lot of advice!

cialis 5 mg buy callus viagra vs cialis vs levitra buy brand cialis cheap discount cialis how much does a cialis cost buy cheap cialis in uk cialis online napol cialis qualitat click here to buy cialis
смотреть порно
جمعه 9 شهریور 1397 11:50 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as
long as I provide credit andd sources back to your site?

My website is in the exact same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of
the information you present here. Please let me know if this
alright with you. Thank you!
click here for more info
پنجشنبه 8 شهریور 1397 02:45 ب.ظ
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful
and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help other users like
its helped me. Great job.
everlasting
شنبه 3 شهریور 1397 03:41 ب.ظ
A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you should publish more about this topic, it might not be a taboo subject but usually people do not
speak about such topics. To the next! Best wishes!!
triton
شنبه 3 شهریور 1397 02:12 ب.ظ
Hello Dear, are you in fact visiting this website daily, if so afterward you will absolutely get pleasant experience.
meridian
جمعه 26 مرداد 1397 03:28 ق.ظ
If some one wants to be updated with newest technologies afterward he must be pay a visit this website and be up to date daily.
click to investigate
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:50 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you
have been working with? I'm having some minor security
issues with my latest site and I'd like to find something more secure.
Do you have any suggestions?
viabiovit.com/viagra-50-mg-kosten.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:22 ق.ظ

Truly a lot of fantastic tips.
order viagra no prescription where to buy viagra safely online viagra no pres buy kamagra viagra viagra where can i buy a viagra where can you buy viagra online buy viagra soft buy viagra now online is it illegal to buy viagra
lvy
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:28 ق.ظ
Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you
using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives
for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good
platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  بهترین تکنیک در راندو کدام است؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها